top of page

Romatolojik Rehabilitasyon

Romatolojik Rehabilitasyon

Romatoit Artrit

Romatoloji; özellikle artrit ve vaskülit sendromlarını içeren, kas -iskelet sistemini primer olarak tutan, romatizmal hastalıkların, teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.


Romatolojik rehabilitasyonda ağrı şikayetlerinin azaltılması veya kaldırılması, organ tutulumlarının önlenmesi ve tedavisi, hastanın yaşam konforunun en üst düzeyde sürdürülmesi amaçlanır.Egzersizin amacı

 • Ağrı ve eklem sertliğini azaltmak

 • Normal eklem sınırını arttırmak veya korumak

 • Eklemlerde stabilizasyonu sağlamak

 • Kas kuvvet ve enduransını geliştirmek

 • Aerobik kapasiteyi arttırmak

 • Özürlülüğü minimalize etmek

 • Fonksiyonel kapasiteyi arttırmak olarak sayılabilir.


Osteoartrit

Primer veya sıklıkla sekonder olarak eklem kıkırdağında başlayan, yavaş ve progressif olarak ilerleyen, bazen inflamatuar komponenti de olabilen, kronik ve dejeneratif bir eklem hastalığıdır. Mekanik ve biyolojik zedelenmelere bağlı olarak; eklem kıkırdağında, normal yapım ve yıkım arasındaki dengenin yıkım lehine bozulması söz konusudur. Eklem kıkırdağı yanında; subkondral kemik, kapsül, synovia, ligament ve periaartiküler yapılar da hastalık sürecinden etkilenir. Osteoartroz olarak da ifade edilen osteoartrit, geriatrik popülasyonun polikliniklere en sık başvuru nedenidir.


Bazı otoriteler; bir hastalıktan ziyade, normal yaşlanma sürecinin bir parçası olduğunu düşünmektedirler.

Osteoartritte görülen  inflamasyonun, primer veya  sekonder olduğu kesin saptanamasa da , osteoartritin zaman zaman inflamatuar bir yönü olduğu kabul edilmektedir.Özellikle yaşlılarda kronik sakatlığa yol açabilmesi en önemli özelliğidir.


Tedavinin amacı

 • Ağrının azaltılması

 • Ekleme ait semptonların kontrol edilmesi

 • Eklem fonksiyonların korunması ve geliştirilmesi

 • Kas kuvvetinin korunması ve arttırılması

 • Eklemlerdeki deformitelerin oluşmasının önlenmesi, olan deformitelerin düzeltilmesi

 • Hastanın genel fiziksel aktivite ve fonksiyonel düzeyinin arttırılması

 • Hasta ve ailesinin eğitimi


Osteoporoz

Kemiğin organik ve inorganik matriks kitlesinin eşit oranda azalması, kemiğin mikro mimari yapısının ve kalitesinin bozulması, kırık oluşum riskinin artması ile karakterize, metabolik ve sistemik bir kemik hastalığıdır.

Egzersizin Amacı

 • Kemik kaybını azaltarak , kemik kütlesini arttırmak.

 • Kas gücü ve kas kütlesini arttırmak.

 • Denge ve koordinasyonu arttırmak.

 • Esneklik ve fiziksel aktivite düzeyini arttırmak.

 • Kardiyorespiratuar dayanıklılığı arttırmak.

 • Eklem ve stabilitesini artırmak.

 • Postürün korunması ve oluşabilecek Deformiteleri önlemek.

 • Ağrıyı azaltmak.

 • Emosyonel stabiliteyi sağlamaktır.
FiZYOTERAPi HiZMETLERi

Ortopedik Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon

Konservatif yada cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait tüm ortopedik vakalarda tedavi öncesi ve sonrası uzun ve kısa süreli amaçları hedefleyerek yapılan rehabilitasyondur.

Evde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Evde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Evde bakım, kişinin sağlık ve sosyal gereksinimlerinin kendi ortamında, aile bireyleri veya aileden olmayan bireyler aracılığı ile sağlanmasıdır.

Geriatrik Rehabilitasyon
Geriatrik Rehabilitasyon

Geriatrik rehabilitasyon uygulamaları, yaşlıların çeşitli hastalıklara bağlı gelişen veya fizyolojik kayıplar sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklarını azaltmaya ve önlemeye yarayan hizmetlerdir.

Nörolojik Rehabilitasyon
Nörolojik Rehabilitasyon

Rehabilitasyonun amacı hastanın fonksiyonel kapasitesini arttırarak onu maksimum yeterlilik düzeyine ulaştırmak ve eski sosyal yaşantısına döndürebilmektir. 

Vestibüler Rehabilitasyon
Vestibüler Rehabilitasyon

Görsel-vestibüler etkileşimi iyileştirmek ve statik ve dinamik postural stabiliteyi arttırır.

Onkolojik Rehabilitasyon
Onkolojik Rehabilitasyon

Kanser tanısı alan kişiye, hastalığın ve tedavilerin belirlediği sınırlar içerisinde, maksimum fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki fonksiyonların kazandırılmasına yardımcı olmak şeklinde tanımlanır.

Solunum Terapisi
Solunum Terapisi

Pulmoner rehabilitasyon, Akciğer hastalıkları için fonksiyonel olarak yetersizliği önlemek veya düzeltmek için multipl klinik disiplinlerin birlikte sağladığı bir sanat, beceri ve fizyoloji uygulamasıdır.

Spor Fizyoterapisi (Koruyucu ve Toparlayıcı)
Spor Fizyoterapisi (Koruyucu ve Toparlayıcı)

Fiziksel olarak aktif bireylerde yaralanmaları önlemek, rehabilitasyon ve performans artışına odaklanan özelleşmiş bir çalışmadır.

Skolyoz Rehabilitasyonu
Skolyoz Rehabilitasyonu

Farklı egzersiz yaklaşımlarının temelindeki prensipler; kısa kasların uzatılması, gergin kasların gevşetilmesi, miyofasiyal gevşeme teknikleri, uygulama sırasında diyafragmal ve derin nefes teknikleri kullanılmasıdır

Romatolojik Rehabilitasyon
Romatolojik Rehabilitasyon

Romatolojik rehabilitasyonda ağrı şikayetlerinin azaltılması veya kaldırılması, organ tutulumlarının önlenmesi ve tedavisi, hastanın yaşam konforunun en üst düzeyde sürdürülmesi amaçlanır.

Manuel Terapi
Manuel Terapi

Birçok eklem ve yumuşak doku probleminin tedavisinde manuel yöntemlerin son derece değerli olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Özel Alan - Alzheimer
Özel Alan - Alzheimer

Alzheimer hastalığı; merkezi sinir sisteminin çeşitli kısımlarında nöron ve sinaps kayıpları nedeni ile ortaya çıkan; bilişsel işlevlerde azalma, öz bakım yetersizlikleri, çeşitli nöropsikiyatrik ve davranışsal bozukluklar ile karakterize ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır.

Özel Alan - Obezite
Özel Alan - Obezite

Enerji girdisini azaltmak veya enerji çıktısını arttırmak ya da her ikisini uygulayarak sistemin enerji dengesini düzeltmek olmalıdır.

Özel Alan - Osteoporoz
Özel Alan - Osteoporoz

Osteoporoz kemiğin yoğunluk ve kalitesinin azalarak iskeletin zayıflamasına ve özellikle de omurga, el bileği, kalça, pelvis ve üst kolda kırık riskinde artışa yol açan bir hastalıktır. Osteoporoz ve onunla ilişkili kırıklar önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir.

Özel Alan - Lenf Ödem
Özel Alan - Lenf Ödem

Vücudumuzu oluşturan hücreler bir sıvı ortamında bulunmaktadırlar. Bu sıvının içinde hücreler için gerekli olan besin ve oksijen yer almaktadır. Hücreler ihtiyaçları olan maddeleri buradan alırlar ve bunları kullandıktan sonra atık maddeleri tekrar bu ortama verirler.

Özel Alan - İnkontinans
Özel Alan - İnkontinans

Sosyal ve hijyenik bir sorun oluşturan istem dışı idrar (üriner) veya gaita (fekal) kaçırılmasıdır.

Özel Alan - Hipertansiyon
Özel Alan - Hipertansiyon

Kan basıncı, kanın, vücuttaki ana kan damarları olan vücudun arter duvarlarına doğru dolaştırılmasıyla uygulanan kuvvettir. Hipertansiyon, kan basıncının çok yüksek olduğu durumdur.

Özel Alan - Prader Willi Sendromu
Özel Alan - Prader Willi Sendromu

Prader-Willi Sendromu % 70 paternal kaynaklı konjenital, multisistemik gelişim bozukluğudur.

bottom of page