top of page

Özel Alan - Alzheimer

Özel Alan - Alzheimer

Alzheimer

Alzheimer hastalığı; merkezi sinir sisteminin çeşitli kısımlarında nöron ve sinaps kayıpları nedeni ile ortaya çıkan; bilişsel işlevlerde azalma, öz bakım yetersizlikleri, çeşitli nöropsikiyatrik ve davranışsal bozukluklar ile karakterize ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır.
Alzheimer Hastalığının Belirtileri

 • Hafıza Kaybı

 • Günlük Yaşam Aktivitelerini Yerine Getirme Zorluğu

 • Dil ile İlgili Sorunlar

 • Yer ve Zaman Oryantasyonunda Bozulma

 • Kötü veya Azalmış Muhakeme Yeteneği

 • Soyut Düşünceyle İlgili Sorunlar

 • Eşyaları Uygunsuz Yerleştirmek

 • Ruh Hali veya Davranıştaki Değişiklikler

 • Kişilikteki Değişimler

 • Sorumluluk Almada YetersizlikFİZYOTERAPİNİN  ALZHEIMER HASTALIĞININ TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ

 • İşlevselliğin Artırılması

 • Hastanın Güvenliğinin Sağlanması

 • Hasta, Aileleri Ve Bakıcılarına Eğitim Verilmesi

 • Semptomların Azaltılması

 • Kognitif Yeteneklerin Sürdürülmesi

 • Egzersiz bazı faktörlerin gelişmesini sağlar.

 • Davranış ve Ruh Halinde İyileşme

 • Fiziksel İşlev ve Bilişsel Yetilerde Artış

 • Beden İmgesi ve Başarı Duygusunun Artırılması

 • Sosyal Etkileşimin Artması ve İzolasyon Hissinin Azaltılması

 • Uyku Kalitesinin Artması

 • Denge ve Yürüme Yeteneğini Artması

 • Yeme-Yutma Problemlerinin Önlenmesi

 • Alzheimer’da yapılan egzersizin hastada esneklik, kuvvet, dayanıklılık ve denge artışı sağlaması gerekir.Alzheimer Hastalığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

 • SANAL GERÇEKLİK

 • TERAPATİK MASAJ

 • DANS TERAPİSİ

 • TAMAMLAYICI TEDAVİLER

 • KOGNİTİF REHABİLİTASYON

 • ERGOTERAPİK YAKLAŞIMLAR

 • EGZERSİZ

 • MÜZİK TERAPİ

 • YARDIMCI ARAÇ-GEREÇ KULLANIMI


BİLİŞSEL STİMÜLASYON TEDAVİSİ

 • Grup etkinliklerine katılmak ve bellek, problem çözme yetenekleri ve dil yeteneğini geliştirmek için tasarlanmış egzersizler içerir.ALZHEİMER'DA BESLENME

 • Omega-3 yağlı asitler

 • Kürkümin, ginkgo

 • B6, B12, D, E Vitamini Tüketilmelidir.
FiZYOTERAPi HiZMETLERi

Ortopedik Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon

Konservatif yada cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait tüm ortopedik vakalarda tedavi öncesi ve sonrası uzun ve kısa süreli amaçları hedefleyerek yapılan rehabilitasyondur.

Evde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Evde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Evde bakım, kişinin sağlık ve sosyal gereksinimlerinin kendi ortamında, aile bireyleri veya aileden olmayan bireyler aracılığı ile sağlanmasıdır.

Geriatrik Rehabilitasyon
Geriatrik Rehabilitasyon

Geriatrik rehabilitasyon uygulamaları, yaşlıların çeşitli hastalıklara bağlı gelişen veya fizyolojik kayıplar sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklarını azaltmaya ve önlemeye yarayan hizmetlerdir.

Nörolojik Rehabilitasyon
Nörolojik Rehabilitasyon

Rehabilitasyonun amacı hastanın fonksiyonel kapasitesini arttırarak onu maksimum yeterlilik düzeyine ulaştırmak ve eski sosyal yaşantısına döndürebilmektir. 

Vestibüler Rehabilitasyon
Vestibüler Rehabilitasyon

Görsel-vestibüler etkileşimi iyileştirmek ve statik ve dinamik postural stabiliteyi arttırır.

Onkolojik Rehabilitasyon
Onkolojik Rehabilitasyon

Kanser tanısı alan kişiye, hastalığın ve tedavilerin belirlediği sınırlar içerisinde, maksimum fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki fonksiyonların kazandırılmasına yardımcı olmak şeklinde tanımlanır.

Solunum Terapisi
Solunum Terapisi

Pulmoner rehabilitasyon, Akciğer hastalıkları için fonksiyonel olarak yetersizliği önlemek veya düzeltmek için multipl klinik disiplinlerin birlikte sağladığı bir sanat, beceri ve fizyoloji uygulamasıdır.

Spor Fizyoterapisi (Koruyucu ve Toparlayıcı)
Spor Fizyoterapisi (Koruyucu ve Toparlayıcı)

Fiziksel olarak aktif bireylerde yaralanmaları önlemek, rehabilitasyon ve performans artışına odaklanan özelleşmiş bir çalışmadır.

Skolyoz Rehabilitasyonu
Skolyoz Rehabilitasyonu

Farklı egzersiz yaklaşımlarının temelindeki prensipler; kısa kasların uzatılması, gergin kasların gevşetilmesi, miyofasiyal gevşeme teknikleri, uygulama sırasında diyafragmal ve derin nefes teknikleri kullanılmasıdır

Romatolojik Rehabilitasyon
Romatolojik Rehabilitasyon

Romatolojik rehabilitasyonda ağrı şikayetlerinin azaltılması veya kaldırılması, organ tutulumlarının önlenmesi ve tedavisi, hastanın yaşam konforunun en üst düzeyde sürdürülmesi amaçlanır.

Manuel Terapi
Manuel Terapi

Birçok eklem ve yumuşak doku probleminin tedavisinde manuel yöntemlerin son derece değerli olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Özel Alan - Alzheimer
Özel Alan - Alzheimer

Alzheimer hastalığı; merkezi sinir sisteminin çeşitli kısımlarında nöron ve sinaps kayıpları nedeni ile ortaya çıkan; bilişsel işlevlerde azalma, öz bakım yetersizlikleri, çeşitli nöropsikiyatrik ve davranışsal bozukluklar ile karakterize ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır.

Özel Alan - Obezite
Özel Alan - Obezite

Enerji girdisini azaltmak veya enerji çıktısını arttırmak ya da her ikisini uygulayarak sistemin enerji dengesini düzeltmek olmalıdır.

Özel Alan - Osteoporoz
Özel Alan - Osteoporoz

Osteoporoz kemiğin yoğunluk ve kalitesinin azalarak iskeletin zayıflamasına ve özellikle de omurga, el bileği, kalça, pelvis ve üst kolda kırık riskinde artışa yol açan bir hastalıktır. Osteoporoz ve onunla ilişkili kırıklar önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir.

Özel Alan - Lenf Ödem
Özel Alan - Lenf Ödem

Vücudumuzu oluşturan hücreler bir sıvı ortamında bulunmaktadırlar. Bu sıvının içinde hücreler için gerekli olan besin ve oksijen yer almaktadır. Hücreler ihtiyaçları olan maddeleri buradan alırlar ve bunları kullandıktan sonra atık maddeleri tekrar bu ortama verirler.

Özel Alan - İnkontinans
Özel Alan - İnkontinans

Sosyal ve hijyenik bir sorun oluşturan istem dışı idrar (üriner) veya gaita (fekal) kaçırılmasıdır.

Özel Alan - Hipertansiyon
Özel Alan - Hipertansiyon

Kan basıncı, kanın, vücuttaki ana kan damarları olan vücudun arter duvarlarına doğru dolaştırılmasıyla uygulanan kuvvettir. Hipertansiyon, kan basıncının çok yüksek olduğu durumdur.

Özel Alan - Prader Willi Sendromu
Özel Alan - Prader Willi Sendromu

Prader-Willi Sendromu % 70 paternal kaynaklı konjenital, multisistemik gelişim bozukluğudur.

bottom of page