top of page

Onkolojik Rehabilitasyon

Onkolojik Rehabilitasyon

Kanser, normal olmayan hücrelerin kontrolsüz olarak bölünmesi ve bu hücrelerin diğer dokulara saldırma özelliğine sahip olması ile karakterize bir hastalıktır. Kanserli hücreler vücudun diğer bölgelerine kan ve lenf sistemi ile taşınmaktadırlar. Kanser, hücre iletişim süreçlerinden sorumlu molekülleri kodlayan genlerdeki bozukluğun yol açtığı genetik kökenli bir hastalıktır. Bir gen kusuru bir organda kansere neden olursa, hücresel ve anatomik durumdan bağımsız olarak diğer organlarda da kansere yol açabilir. Vücuttaki düzenleme süreçlerini dikkate almayan kanserli hücreler kontrolsüz büyümeye başlar.Kanser Rehabilitasyonu

 • Kanser tanısı alan kişiye, hastalığın ve tedavilerin belirlediği sınırlar içerisinde, maksimum fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki fonksiyonların kazandırılmasına yardımcı olmak şeklinde tanımlanır.

 • Kanser hastalarının tanı ve tedavilerinin her aşamasında rehabilitasyon uygulamalarının yeri vardır.

 • Kanser rehabilitasyonu ihtiyacını belgeleyen ilk çalışma Lehman ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır.

 • Bu çalışmada farklı türlerde 805 hasta incelenmiş ve 438 hastada rehabilitasyon gerekliliği saptanmıştır; meme, akciğer, ve baş-boyun tümörlü hastalarda bu gereklilik %70 oranında belirlenmiştir.

 • Fonksiyonel sorunların ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının yeterince tanımlanmaması, hastaların rehabilitasyon kliniklerine yönlendirilmemesi, rehabilitasyon hizmetlerinin bu alandaki yetersizliği, komorbid hastalıklar, ileri yaş, finansal sorunlar gibi pek çok neden kanser hastalarının rehabilitasyona erişimini engellemektedir.

 • Palyatif amaçlı rehabilitasyonda hastalık ileri evrededir.

 • Bu dönemde temel hedefler mobilite ve bağımsızlığı mümkün olduğunca arttırmak ve uygun ortez ve cihazlarla hastayı desteklemektir.

 • Emosyonel destek sağlanması ve ailenin bakım konusunda eğitilmesi de gereklidir.

 • Egzersiz aktivitelerinin fiziksel fonksiyon, kas gücü, emosyonel iyilik ve yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkileri unutulmamalıdır.Kanser ve Egzersiz

 • Bir meta analizde temel tedavisini tamamlamış meme kanseri hastalarında fiziksel aktivitenin fizyoloji, vücut kompozisyonu, fiziksel fonksiyon, psikolojik sonuç ve hayat kalitesi üzerine pozitif etkisi olduğu gösterilmiştir.

 • Çalışmalar meme ve kolorektal kanserinde, her gün 20 dakika süreyle yapılan tempolu yürüyüşlerin hayatta kalma şansını arttıracağı yönündedir.

Courneya KS. Physical activity and cancer survivorship: a simple frimework for a complex field. Exer. Sport Sci Rev. 2015

 • Kanser hastalarında rehabilitasyon uygulamaları fonksiyonun korunması ya da restorasyonu, ağrının giderilmesi ve yaşam aktivitelerini planlama konusunda eğitime odaklanır.

 • Rehabilitasyon takımı tüm hastalık seyri boyunca hem aktif hastalıkta hem de geç etkilerin oluşumunda hastalar tarafından karşılaşılan sorunlarda fonksiyonu iyileştirmek ve bağımsızlığı korumak için pratik önerilerde bulunan yegane pozisyondur.FiZYOTERAPi HiZMETLERi

Ortopedik Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon

Konservatif yada cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait tüm ortopedik vakalarda tedavi öncesi ve sonrası uzun ve kısa süreli amaçları hedefleyerek yapılan rehabilitasyondur.

Evde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Evde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Evde bakım, kişinin sağlık ve sosyal gereksinimlerinin kendi ortamında, aile bireyleri veya aileden olmayan bireyler aracılığı ile sağlanmasıdır.

Geriatrik Rehabilitasyon
Geriatrik Rehabilitasyon

Geriatrik rehabilitasyon uygulamaları, yaşlıların çeşitli hastalıklara bağlı gelişen veya fizyolojik kayıplar sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklarını azaltmaya ve önlemeye yarayan hizmetlerdir.

Nörolojik Rehabilitasyon
Nörolojik Rehabilitasyon

Rehabilitasyonun amacı hastanın fonksiyonel kapasitesini arttırarak onu maksimum yeterlilik düzeyine ulaştırmak ve eski sosyal yaşantısına döndürebilmektir. 

Vestibüler Rehabilitasyon
Vestibüler Rehabilitasyon

Görsel-vestibüler etkileşimi iyileştirmek ve statik ve dinamik postural stabiliteyi arttırır.

Onkolojik Rehabilitasyon
Onkolojik Rehabilitasyon

Kanser tanısı alan kişiye, hastalığın ve tedavilerin belirlediği sınırlar içerisinde, maksimum fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki fonksiyonların kazandırılmasına yardımcı olmak şeklinde tanımlanır.

Solunum Terapisi
Solunum Terapisi

Pulmoner rehabilitasyon, Akciğer hastalıkları için fonksiyonel olarak yetersizliği önlemek veya düzeltmek için multipl klinik disiplinlerin birlikte sağladığı bir sanat, beceri ve fizyoloji uygulamasıdır.

Spor Fizyoterapisi (Koruyucu ve Toparlayıcı)
Spor Fizyoterapisi (Koruyucu ve Toparlayıcı)

Fiziksel olarak aktif bireylerde yaralanmaları önlemek, rehabilitasyon ve performans artışına odaklanan özelleşmiş bir çalışmadır.

Skolyoz Rehabilitasyonu
Skolyoz Rehabilitasyonu

Farklı egzersiz yaklaşımlarının temelindeki prensipler; kısa kasların uzatılması, gergin kasların gevşetilmesi, miyofasiyal gevşeme teknikleri, uygulama sırasında diyafragmal ve derin nefes teknikleri kullanılmasıdır

Romatolojik Rehabilitasyon
Romatolojik Rehabilitasyon

Romatolojik rehabilitasyonda ağrı şikayetlerinin azaltılması veya kaldırılması, organ tutulumlarının önlenmesi ve tedavisi, hastanın yaşam konforunun en üst düzeyde sürdürülmesi amaçlanır.

Manuel Terapi
Manuel Terapi

Birçok eklem ve yumuşak doku probleminin tedavisinde manuel yöntemlerin son derece değerli olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Özel Alan - Alzheimer
Özel Alan - Alzheimer

Alzheimer hastalığı; merkezi sinir sisteminin çeşitli kısımlarında nöron ve sinaps kayıpları nedeni ile ortaya çıkan; bilişsel işlevlerde azalma, öz bakım yetersizlikleri, çeşitli nöropsikiyatrik ve davranışsal bozukluklar ile karakterize ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır.

Özel Alan - Obezite
Özel Alan - Obezite

Enerji girdisini azaltmak veya enerji çıktısını arttırmak ya da her ikisini uygulayarak sistemin enerji dengesini düzeltmek olmalıdır.

Özel Alan - Osteoporoz
Özel Alan - Osteoporoz

Osteoporoz kemiğin yoğunluk ve kalitesinin azalarak iskeletin zayıflamasına ve özellikle de omurga, el bileği, kalça, pelvis ve üst kolda kırık riskinde artışa yol açan bir hastalıktır. Osteoporoz ve onunla ilişkili kırıklar önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir.

Özel Alan - Lenf Ödem
Özel Alan - Lenf Ödem

Vücudumuzu oluşturan hücreler bir sıvı ortamında bulunmaktadırlar. Bu sıvının içinde hücreler için gerekli olan besin ve oksijen yer almaktadır. Hücreler ihtiyaçları olan maddeleri buradan alırlar ve bunları kullandıktan sonra atık maddeleri tekrar bu ortama verirler.

Özel Alan - İnkontinans
Özel Alan - İnkontinans

Sosyal ve hijyenik bir sorun oluşturan istem dışı idrar (üriner) veya gaita (fekal) kaçırılmasıdır.

Özel Alan - Hipertansiyon
Özel Alan - Hipertansiyon

Kan basıncı, kanın, vücuttaki ana kan damarları olan vücudun arter duvarlarına doğru dolaştırılmasıyla uygulanan kuvvettir. Hipertansiyon, kan basıncının çok yüksek olduğu durumdur.

Özel Alan - Prader Willi Sendromu
Özel Alan - Prader Willi Sendromu

Prader-Willi Sendromu % 70 paternal kaynaklı konjenital, multisistemik gelişim bozukluğudur.

bottom of page