top of page

Evde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Evde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Evde bakım, kişinin sağlık ve sosyal gereksinimlerinin kendi ortamında, aile bireyleri veya aileden olmayan bireyler aracılığı ile sağlanmasıdır.


Kişilerin; engellilik, iyileşme dönemi, hareketi kısıtlayıcı ve yatak bakımına mecbur bırakacak hastalık veya sadece ileri yaş nedeniyle kendi bakımını yapamama durumuna göre, sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere gereksinimi artmaktadır. Bu nedenle evde fizyoterapi ve rehabilitasyonun önemi daha iyi anlaşılmaktadır.Kişinin hastanede uzun süreli yatışı yerine evinde, kendi ortamında bakımının sağlaması ve fiziksel yeterliliklerinin korunması gibi nedenlerle verilmektedir. Böylece kişi, kendini daha rahat ve güvende hissettiği yer olan evinde, ihtiyaç duyduğu tedaviyi alarak normal yaşamına dönebilir.

Evde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin amacı; kişinin hareketsizliğe bağlı oluşabilecek normal eklem hareket açıklığı ve kas kuvvet kaybını önlemek, iyileşme sürecinin daha verimli ilerlemesini sağlamak ve kişinin en doğru şekilde günlük yaşantısına kısıtlılıklardan arınmış şekilde dönmesini sağlamaktır.

Başlıca, palyatif bakıma ihtiyaç duyan, yatağa bağlı, evden dışarıya çıkamayan veya çıkmakta zorluk yaşayan, profesyonel sağlık çalışanlarından destek alarak evde bakımı gerçekleştirilen kişilere hizmet verilebilir. Örnek olarak evde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti sunabileceğimiz hastalıklara yönelik yaklaşımlar şunlardır:


  • Ayak-ayak bileğinden, dizinden, kalçasından, belinden, sırtından, boynundan ameliyat geçirmiş ve yürümekte zorluk yaşayan ve ağrısı olan kişilerin ağrısını azaltmak ve tekrardan yürümelerini sağlamak,

  • İnme geçirmiş, kısmi veya tam felç olan kişilerin normal hareketlerini kazandırmak ve hareketliliklerini artırmak,

  • Yatağa bağımlı kişilerin yatak içinde normal eklem hareketlerini koruyarak oluşabilecek eklem kısıtlılıklarının önüne geçmek,

  • Solunum fonksiyonlarını zayıflatan hastalıklara yönelik solunum fizyoterapi uygulamaları,

  • Kalp rahatsızlıkları olan kişilere yönelik fiziksel dayanıklılığı artırıcı tedaviler,

  • Hareketliliği azalmış, genelde ileri yaşlarda görülen kas kuvvet kaybı, denge ve koordinasyon kaybına yönelik kuvvetlendirme ve denge-koordinasyon eğitimi verilmektedir.FiZYOTERAPi HiZMETLERi

Ortopedik Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon

Konservatif yada cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait tüm ortopedik vakalarda tedavi öncesi ve sonrası uzun ve kısa süreli amaçları hedefleyerek yapılan rehabilitasyondur.

Evde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Evde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Evde bakım, kişinin sağlık ve sosyal gereksinimlerinin kendi ortamında, aile bireyleri veya aileden olmayan bireyler aracılığı ile sağlanmasıdır.

Geriatrik Rehabilitasyon
Geriatrik Rehabilitasyon

Geriatrik rehabilitasyon uygulamaları, yaşlıların çeşitli hastalıklara bağlı gelişen veya fizyolojik kayıplar sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklarını azaltmaya ve önlemeye yarayan hizmetlerdir.

Nörolojik Rehabilitasyon
Nörolojik Rehabilitasyon

Rehabilitasyonun amacı hastanın fonksiyonel kapasitesini arttırarak onu maksimum yeterlilik düzeyine ulaştırmak ve eski sosyal yaşantısına döndürebilmektir. 

Vestibüler Rehabilitasyon
Vestibüler Rehabilitasyon

Görsel-vestibüler etkileşimi iyileştirmek ve statik ve dinamik postural stabiliteyi arttırır.

Onkolojik Rehabilitasyon
Onkolojik Rehabilitasyon

Kanser tanısı alan kişiye, hastalığın ve tedavilerin belirlediği sınırlar içerisinde, maksimum fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki fonksiyonların kazandırılmasına yardımcı olmak şeklinde tanımlanır.

Solunum Terapisi
Solunum Terapisi

Pulmoner rehabilitasyon, Akciğer hastalıkları için fonksiyonel olarak yetersizliği önlemek veya düzeltmek için multipl klinik disiplinlerin birlikte sağladığı bir sanat, beceri ve fizyoloji uygulamasıdır.

Spor Fizyoterapisi (Koruyucu ve Toparlayıcı)
Spor Fizyoterapisi (Koruyucu ve Toparlayıcı)

Fiziksel olarak aktif bireylerde yaralanmaları önlemek, rehabilitasyon ve performans artışına odaklanan özelleşmiş bir çalışmadır.

Skolyoz Rehabilitasyonu
Skolyoz Rehabilitasyonu

Farklı egzersiz yaklaşımlarının temelindeki prensipler; kısa kasların uzatılması, gergin kasların gevşetilmesi, miyofasiyal gevşeme teknikleri, uygulama sırasında diyafragmal ve derin nefes teknikleri kullanılmasıdır

Romatolojik Rehabilitasyon
Romatolojik Rehabilitasyon

Romatolojik rehabilitasyonda ağrı şikayetlerinin azaltılması veya kaldırılması, organ tutulumlarının önlenmesi ve tedavisi, hastanın yaşam konforunun en üst düzeyde sürdürülmesi amaçlanır.

Manuel Terapi
Manuel Terapi

Birçok eklem ve yumuşak doku probleminin tedavisinde manuel yöntemlerin son derece değerli olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Özel Alan - Alzheimer
Özel Alan - Alzheimer

Alzheimer hastalığı; merkezi sinir sisteminin çeşitli kısımlarında nöron ve sinaps kayıpları nedeni ile ortaya çıkan; bilişsel işlevlerde azalma, öz bakım yetersizlikleri, çeşitli nöropsikiyatrik ve davranışsal bozukluklar ile karakterize ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır.

Özel Alan - Obezite
Özel Alan - Obezite

Enerji girdisini azaltmak veya enerji çıktısını arttırmak ya da her ikisini uygulayarak sistemin enerji dengesini düzeltmek olmalıdır.

Özel Alan -  Osteoporoz
Özel Alan - Osteoporoz

Osteoporoz kemiğin yoğunluk ve kalitesinin azalarak iskeletin zayıflamasına ve özellikle de omurga, el bileği, kalça, pelvis ve üst kolda kırık riskinde artışa yol açan bir hastalıktır. Osteoporoz ve onunla ilişkili kırıklar önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir.

Özel Alan - Lenf Ödem
Özel Alan - Lenf Ödem

Vücudumuzu oluşturan hücreler bir sıvı ortamında bulunmaktadırlar. Bu sıvının içinde hücreler için gerekli olan besin ve oksijen yer almaktadır. Hücreler ihtiyaçları olan maddeleri buradan alırlar ve bunları kullandıktan sonra atık maddeleri tekrar bu ortama verirler.

Özel Alan - İnkontinans
Özel Alan - İnkontinans

Sosyal ve hijyenik bir sorun oluşturan istem dışı idrar (üriner) veya gaita (fekal) kaçırılmasıdır.

Özel Alan - Hipertansiyon
Özel Alan - Hipertansiyon

Kan basıncı, kanın, vücuttaki ana kan damarları olan vücudun arter duvarlarına doğru dolaştırılmasıyla uygulanan kuvvettir. Hipertansiyon, kan basıncının çok yüksek olduğu durumdur.

Özel Alan - Prader Willi Sendromu
Özel Alan - Prader Willi Sendromu

Prader-Willi Sendromu % 70 paternal kaynaklı konjenital, multisistemik gelişim bozukluğudur.

bottom of page