top of page

Mekanik Boyun Ağrıları: Uzman Önerileri ve Etkili Tedavi Yöntemleri

Güncelleme tarihi: 5 Şub

SERVİKAL (Boyun) BÖLGE AĞRISI


mekanik boyun ağrısı tedavi

Boyun bölgesi ağrısı, spinal kolonun lomber bölgesinden sonra en sık rastlanan rahatsızlıklardan biridir. Servikal, oksipital ve posterior scapular bölgelerde meydana gelen ağrı, sedanter yaşam tarzı nedeniyle son yıllarda artış göstermektedir ve çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Tendon, kas, bağ, intervertebral diskler, servikal sinir kökleri ve faset eklemler, mekanik boyun ağrılarına yol açabilir. Bu ağrıları etkili bir şekilde yönetmek için uygun tedavi ve egzersizleri düşünmek önemlidir.


Honet JC, Ellenberg MR. What you always wanted to know about the history and physical examination of neck pain but were afraid to ask. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003;14(3):473–91.


Paksaichol, A., Janwantanakul, P.,Lawsirirat, C. (2014) Development of a Neck Pain Risk Score for Predicting Nonspecific Neck Pain With Disability in Office Workers: A 1-Year Prospective Cohort Study. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 37 (7), 468-475.

Boyun, omurganın en hareketli ve komplike parçasıdır.

Gövdeden kafaya geçen karotis ve vertebral arteri, medulla spinalis ve spinal sinirleri korur. Başın ağırlığını taşır ve başı dengede tutar. Başın hareketinden sorumludur. Başın sensoriyal işlevini yerine getirebilmesini sağlar.

Saatte 600 hareket yapar. Konuşma, jestler, uzanma, oturma, yürüme, hatta sırtüstü yatma gibi sıradan günlük aktivitelerde bile strese uğrar.


Cramer, G.D.,Darby, S.A. (2013). Clinical Anatomy of the Spine, Spinal Cord, and ANS: Elsevier Health Sciences.


Kapandji. (1977). The Trunk and Vertabral Column 2nd end. Edinburgh: Churchill.

Risk faktörleri

• Kadın olmak

• İşçi olmak, kötü çalışma şartları

• Daha önce geçirilmiş boyun veya bel ağrısı

• Sedanter yaşam

• Sigara kullanımı

• Zayıf sağlık durumu

• Obezite

• Psikolojik durum

• Artan teknolojik cihaz kullanımı


Croft PR, Lewis M, Papageorgiou AC, Thomas E, Jayson MI, Macfarlane GJ, et al. Risk factors for neck pain: a longitudinal study in the general population. Pain. 2001; 93(3): 317-25.


Haldeman S, Carroll L, Cassidy D, Schubert J, Nygren A. The Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders Executive Summary. Eur Spine J. 2008;17(1):5-7.


Green BN. A literature review of neck pain associated with computer use: public health implications. J Can Chiropr Assoc. 2008; 52(3): 161-167.


Son dönemde çalışma koşulları ve sedanter yaşam biçimi ile artış görülmüştür.

Nedeni bilinememekte, biyomekanik bozukluklar nedeni ile oluşur.

Servikal hareketler ve aynı süre aynı pozisyonda kalmak ile semptomlarda artış görülmektedir.


Llamas-Ramos, R., Pecos-Martín, D., Gallego-Izquierdo, T., Llamas-Ramos, I., Plaza-Manzano, G., Ortega-Santiago, R. ve diğerleri. (2014)Comparison of the Short-Term Outcomes Between Trigger Point Dry Needling and Trigger Point Manual Therapy for the Management of Chronic Mechanical Neck Pain: A Randomized Clinical Trial. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 44 (11), 852-861.

Ahn, N.U., Ahn, U.M., Ipsen, B.,An, H.S. (2007) Mechanical Neck Pain Andcervicogenic Headache. Neurosurgery, 60 (1), S1-21.

Boyunda (Servikal) Manuel terapinin etkisi

Bu nörofizyolojik etki sayesinde ağrı azalır.Ayrıca kas iğciği ve eklem kapsülü mekanoreseptörleri uyarılır, kassal spazmın azaltılması ve kapı kontrol teorisi ile ağrıda azalma fonksiyonda artış, Yumuşak dokuya yönelik yapılan mobilizasyon ve masaj terapisi kaslarda oluşan ani gerilme ile birlikte sarkomerde gevşeme sağlayarak kas tonusu azaltılmasında etkili , Kısa dönemde etkili sonuçlar, uzun dönemde etkilerini kaybeder. Manuel terapi tedavisi + egzersizler


Coronado, R.A., Bialosky, J.E., Bishop, M.D., Riley 3rd, J.L., Robinson, M.E., Michener, L.A. ve diğerleri. (2015)The Comparative Effects of Spinal and Peripheral Thrust Manipulation and Exercise on Pain Sensitivity and the Relation to Clinical Outcome: A Mechanistic Trial Using a Shoulder Pain Model. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 45 (4), 252-264.

Yu, X., Wang, X., Zhang, J.,Wang, Y. (2012) Changes in pressure pain thresholds and basal electromyographic activity after instrument-assisted spinal manipulative therapy in asymptomatic participants: a randomized, controlled trial. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 35 (6), 437-445.

Coronado, R.A., Bialosky, J.E.,Cook, C.E. (2010) The temporal effects of a single session of high-velocity, low-amplitude thrust manipulation on subjects with spinal pain. Physical Therapy Reviews, 15 (1), 29-35.


Boyunda (Servikal) Bölgede Egzersizin Etkisi

Servikal disfonksiyonu düzeltici veya önleyici, Postüral kaslardaki endurans ve güç kaybı için, Egzersiz programı 3 fazlı, Fazlar arasında kesin çizgiler yok. Klinik tabloya göre fazlar arası hızlı ya da yavaş geçişler, Fazların birleşiminden oluşan bir egzersiz programı

1 Derin servikal kaslarda aktivasyon ve düşük yüklenme

2 Derin postüral kasların güçlendirilmesi ve problemie spesifik egz.

3 Egzersiz şiddeti arttırılır ve gya’da normalleşme

Jull G, Sterling M, Falla D, Treleaven O’Leary S. Therapeutic exercise for cervical disorders: Practice pointers. In: Whiplash, Headache, and Neck Pain: Research-Based Directions for Physical Therapies, 1st ed., Churchill Livingstone Elsevier 2008;207-29.

Birçok sebebi olabilir;


SERVİKAL STRAİN VE SPRAİN (Boyunda Gerginlik-İncinme)

Ani travma ile kas ve ligamentöz yapılarda zorlanma ile olabilir.


WHİPLASH YARALANMASI

Boynun ani hızlanması veya yavaşlaması ile servikal yumuşak dokularda sprain-strain oluşabilir


DİSK LEZYONLARI (Boyun fıtığı)

Aktif harekette ve öksürmede ağrı gösterebilir.


İNTERVERTEBRAL FORAMEN DARLIĞI

Diskteki taşmalar ve geçen sinir kökünün sıkışmasına aynı taraf boyun hareklerinde intervertebral foramenin daralmasına yol açar.


FOREHEAD POSTÜRÜ

Boyunda fleksiyon, alt servikal bölgede lordoz artışı Skapular protraksiyon, üst torakal bölgede kifoz artışı Boynun ön kaslarında kısalma, arka kaslarda gerginlik Baş, ağırlık merkezinin önünde yer alır.

FASET EKLEM DİSFONKSİYONU

Servikal faset eklemlerde mekanik kilitlenme ile görülebilir.


SERVİKAL SPONDİLOSİS

Diskte su içeriğinde azalma, kemik yapıda skleroz, osteofitler ve faset eklemlerde kıkırdak ta değişiklikler ile meydana gelir.

42 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page