top of page

El Tendon Kesileri

Tendonlar, kasların kemikler ile ilişkisini sağlayan ve kasılma miktarını düzenleyen önemli yapılardır. Tendonlarda oluşacak bir yaralanma, o bölgedeki hareketin kısıtlanmasına sebep olacağından dolayı kişinin yaşamını olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle tedavisi önem arz etmektedir.

Tendon rehabilitasyonunun amaçları; hareketlilik ve fonksiyonelliğin tekrardan kazandırılması, tendon hareketlerinin devam ettirilmesi ve ilgili kasların kuvvetlendirilmesidir.

Tendon kesilerinde onarım; yara iyileşmesi, tendon iyileşmesi ve buna yönelik cerrahi tekniklerin oluşturulması ile gerçekleştirilir.

Tendon tedavisinin ilk aşamasında amaç, tendonun sabitlenmesini sağlayarak ileride oluşabilecek ikinci bir yaralanmanın önüne geçmektir. Bununla birlikte tedavide kişinin, hareketlerini kontrollü bir şekilde gerçekleştirmesi planlanır.

Tendon yaralanmalarının en sık görüldüğü bölgelerden birisi de eldir. El tendonlarının tedavisi, elin sırtındaki tendonlara ve elin içindeki tendonlara göre ayrı ayrı planlanır.

Bu tedavide ise en büyük yardımcı atellerdir. Ateller, parmakların belirli bir pozisyonda sabit olarak kalmasını sağlayarak iyileşmeyi destekler ve oluşabilecek ikincil yaralanmaların önüne geçer.
Szabo Mr, Steinberg Dr: Nevre Entrapment Syndromes İn The Wrist. J Am Acad Orthop Surg 1994; 2: 115-23.

Reagan Ds, Linscheid Rl, Dobyns Jh. Lunotriquetral Sprains. The Journal Of Hand Surgery. 1984;9(4):502-14.

Toms Ap, Chojnowski A, Cahir Jg. Midcarpal İnstability: A Radiological Perspective. Skeletal Radiology. 2011;40(5):533-41.


9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page