top of page

COLLES KIRIĞI (EL BİLEĞİ KIRIKLARINDAN)


COLLES KIRIĞI

Her yaş gurubunda sıklıkla karşılaşılan bir kırık çeşidi olmasının yanı sıra, en sık görüldüğü yaş grubu 40 yaşının üzerindeki kadınlardır. Bu kırık, Radius kemiğinin uç bölgesinde meydana gelir ve yine Radius kemiğinin bir tümsek oluşturacak biçimde kırılmasıyla oluşur.

Bu kırık, başlangıç olarak el bilek hareketlerinin önlenmesi amacıyla dirsek üst alçı ile sabitlenir. İyileşmenin ilerlemesi ile birlikte 2 hafta sonra dirseğin altına kadar uzanan bir alçıya geçiş yapılır.


Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

· Alçı çıkarıldıktan sonra var olan en önemli problemler; ağrı, hareket kısıtlılığı, güç kaybı ve ödemdir.

· Ödemin kontrolü, elin fonksiyonlarının sağlanması ve tedavinin kolaylaştırılması adına önemlidir. Bu nedenle tedaviye yönelik Kolun kalp seviyesi üzerine kaldırılması, buz uygulaması, ödem masajı ve basınç giysileri ödemi azaltmak için kullanılabilir.

· Hareketin restorasyonu, elin tam çalışması için gereklidir. Egzersizlerinin erken evresindeki öncelik, bilek hareketlerinin tekrardan kazandırılmasıdır.

· Ayrıca normal eklem hareketi egzersizleriden elde edilen kazanımları korumak veya hareketliliği arttırmaya yardımcı olmak için splintleme gerekebilir.

· Güçlendirme egzersizleri; izometrik egzersizler, kavramayı güçlendirme ve dirençli dirsek egzersizleri ile başlatılabilir.

· Açıklık geliştikçe, bilek için dinamik egzersizler serbest ağırlıklar veya direnç bantları kullanılabilir.


• Szabo Mr, Steinberg Dr: Nevre Entrapment Syndromes In The Wrist. J Am Acad Orthop Surg 1994; 2: 115-23.

• Reagan Ds, Linscheid Rl, Dobyns Jh. Lunotriquetral Sprains. The Journal Of Hand Surgery. 1984;9(4):502-14.

• Toms Ap, Chojnowski A, Cahir Jg. Midcarpal İnstability: A Radiological Perspective. Skeletal Radiology. 2011;40(5):533-41.

• Duymaz T. (2008), Karpal Tünel Sendromu Olan Hastalarda Deksametazon İyontoforezi Tedavisinin Etkinliği Ve Ultrason Tedavisi İle Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi

230 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page