top of page

ADEZİV KAPSÜLİT (DONUK OMUZ)

Adeziv kapsülit bilinmeyen esas bir hastalığın varlığında; omuz eklem kapsülünde kalınlaşma, sinovyal sıvı denilen eklem içi sıvıda yapışıklık ve eklem boşluğunda daralma sonucunda oluşmuş omuzdaki ağrı ve hareket kısıtlılığıdır. Omuz hareketleri, bütün yönlere kısıtlıdır. Çoğunlukla başlangıcı sinsi bir rahatsızlıktır. Ağrılı ve ilerleyici bir şekilde ortaya çıkar ve omuz hareketlerinin kaybıyla karekterize olan bir hastalıktır. Ağrı ve inflamasyonun (iltihaplanma) gelişmesi, omuz kaslarının kuvvetsizleşmesine ve hareket kaybına sebep olur.


PATOFİZYOLOJİ (GELİŞİM MEKANİZMASI)

· Sitokinlerin patofizyolojide rol oynadığı ve sitokinlerin sürekli sentezlenmesinin dokunun katılaşması ile sonuçlandığı bilgisi ortaya koyulmuştur.

· Bazı hastalarda mevsimsel değişikliklerin donuk omuz sendromunun gelişiminde bir virüsün sorumlu olabileceğini akla getirmektedir.

· Adeziv Kapsülitin 40-60 yaş arası kadınlarda daha sık görüldüğü bilinmektedir. Bu da hormonal değişikliklerin bu hastalığın oluşumuna zemin hazırlayabileceği düşüncesini ortaya çıkarmaktadır.


EPİDEMİYOLOJİ (HASTALIĞIN YAYGINLIĞI)

Adeziv kapsülitin en sık görülme yaşı 40-60 arasında olup, kadınlarda erkeklere oranla ve dominant (baskın) olmayan ekstremitede dominant olana göre daha sıktır.

Diyabetik hastalarda insidansı (görülme sıklığı) % 10-20, insüline bağımlı diyabetiklerde % 36 oranında bildirilmektedir.


KLİNİK BULGULAR

Adeziv kapsülit vakalarının büyük bir kısmı idiyopatik (nedeni bilinmeyen) tiptir. Akut başlangıçlı olup, şiddetli ağrı mevcuttur. Ağrı çoğunlukla, deltoid kası çevresinde olabileceği gibi boyun bölgesi ve skapula (kürek kemiği) çevresine de yayılabilir. Ağrı geceleri artarak hastanın uykusunu bozar. İstirahat ağrısı çok belirgindir Yürüme sırasında kol hareketi ya azalmıştır ya da hiç yoktur.

Adeziv kapsülit klasik süre olarak 18-24 ay devam etmektedir.TEDAVİ

Tedavisinde medikal olarak steroid olmayan anti-inflamatuar ilaç enjeksiyonları tercih edilmektedir. Aynı zamanda omuz eklemi içerisine uygulanan steroid enjeksiyonlarının ağrıyı azaltıcı etkisi bulunmaktadır.

Adeziv kapsülitte hem ağrının giderilmesi hem de hareket kısıtlılığının azaltılması amacıyla fizik tedavi ve egzersizler oldukça etkilidir. Enflamasyonu (iltihap süreci) ve ağrıyı azaltmak, aynı zamanda bağ dokusunun uzayabilme kapasitesini arttırmak için farklı fizik tedavi ajanlarından yararlanılabilmektedir.


Döner, M. G. (2009). Adeziv Kapsülit Tedavisinde Mulligan Mobilizasyon Tekniğinin Etkinliği

196 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page