top of page

ÜRİNER İNKONTİNANS (İDRAR KAÇIRMA)


Kontinans ‘‘kişinin istediği zaman ve yerde kontrollü olarak idrar ya da gaitasını (dışkı) yapması’’ olarak tanımlanmaktadır.


Mantle J. Urinary function and dysfunction. In: Physiotherapy in Obstetrics and Gynaecology, 2nd ed. Oxford: ButterButterworth- Heinemann; 333-382, (2004).

Üriner İnkontinans; sosyal ya da hijyenik problem haline gelen ve objektif olarak gösterilebilen istemsiz idrar kaçırma durumu olarak tanımlanır. İdrar kaçırma, beklenmedik zamanda oluşarak kişinin günlük yaşamını oldukça etkileyebilir.

Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülürken, yine yaşın artmasıyla birlikte idrar kaçırma sıklığı artmaktadır.

OLUŞUM SEBEPLERİ

· Doğumsal bozukluklar

· Sinir sistemi yaralanmaları ve hastalıkları

· Mesanede (İdrar torbası) oluşan bozukluklar

· Yaşlanma


Bunlar idrar kaçırmanın genel sebepleri iken;

· Menopoz

· Genital bölge gevşekliği

· Genital kaslarda meydana gelen uzama veya şekil bozuklukları

· Gebelikte oluşan sorunlar, idrar kaçırma probleminin özel sebeplerindendir.

TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

· Pelvik taban kas eğitimi

· Mesane eğitimi

· Elektrik stimülasyonu

· Davranışsal terapi

· Modifiye pilates

· Yoga

· Vibrasyon (Titreşim)


İdrar çıkışını kontrol eden kasların güçlendirilmesi, beynin pelvik kaslar üzerindeki kontrolünün artırılması tedavinin temel amaçlarındandır.


Kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon, Mart 2016


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt1, Temmuz 2017


Serap Kaya, Ankara 2013, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Doktora Tezi


ÇETİNEL ve ark.,ICIQ-SF Türkçe Versiyonu Validasyon (Geçerlilik) Çalışması.Türk Üroloji Dergisi: 30 (3): 332-338, 2004


Çam et al.,Validation of the short forms of the incontinence impact questionnaire (IIQ-7) and the urogenital distress inventory (UDI-6) in a Turkish population.Neurourol Urodyn. 2007;26(1):129-33.

33 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page