top of page

METAKARPAL KEMİK KIRIKLARI (EL KIRIKLARINDAN)


METAKARPAL KEMİK KIRIKLARI

Metakarp (el tarak kemiği) kırıkları üst ekstremitenin en sık görülen yaralanmalarındandır. Metakarpal kırıklar tüm el kırıklarının yaklaşık % 30 ila % 35'ini oluşturur. Beşinci metakarpal kırığı ise en yaygın metakarpal kırıktır ve boksör kırığı olarak adlandırılır.

Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

· Akut aşamada kırık ile ilişkili bozukluklar arasında ağrı, ödem, hareket kaybı, güç kaybı ve deformite sayılabilir.

· Tıbbi müdahale kırığın şiddetine göre planlanmaktadır.

· Eğer kırık yer değiştirmemişse, genellikle 2 ila 3 hafta boyunca alçıda kalır. Sonrasında ise statik atel ile 2-3 hafta boyunca sabitleme sağlanır.

  • Rehabilitasyonun başlaması tıbbi müdahaleye bağlıdır.

  • Kırık cerrahi olarak stabilize edilirse, tedavi ameliyattan 1 ila 3 gün sonra başlar.

  • Ödemi kontrol etmek için eğitim, yardımcı ajanlar, uzuva elevasyon (yükseltme), buz ve basınç giysileri sıklıkla kullanılır.

  • Stabilizasyonun sağlanması amacıyla dinamik splitleme uygulanır.

  • Masaj, ameliyatlı vakalarda skar dokusu (yara) oluşumunu yönetmek için kullanılır.

• Szabo Mr, Steinberg Dr: Nevre Entrapment Syndromes In The Wrist. J Am Acad Orthop Surg 1994; 2: 115-23.

• Reagan Ds, Linscheid Rl, Dobyns Jh. Lunotriquetral Sprains. The Journal Of Hand Surgery. 1984;9(4):502-14.

• Toms Ap, Chojnowski A, Cahir Jg. Midcarpal İnstability: A Radiological Perspective. Skeletal Radiology. 2011;40(5):533-41.

• Duymaz T. (2008), Karpal Tünel Sendromu Olan Hastalarda Deksametazon İyontoforezi Tedavisinin Etkinliği Ve Ultrason Tedavisi İle Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi

https://www.fztmehmetnazar.com/

59 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page