top of page

METAKARPAL KEMİK KIRIKLARI (EL KIRIKLARINDAN)


METAKARPAL KEMİK KIRIKLARI

Metakarp (el tarak kemiği) kırıkları üst ekstremitenin en sık görülen yaralanmalarındandır. Metakarpal kırıklar tüm el kırıklarının yaklaşık % 30 ila % 35'ini oluşturur. Beşinci metakarpal kırığı ise en yaygın metakarpal kırıktır ve boksör kırığı olarak adlandırılır.

Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

· Akut aşamada kırık ile ilişkili bozukluklar arasında ağrı, ödem, hareket kaybı, güç kaybı ve deformite sayılabilir.

· Tıbbi müdahale kırığın şiddetine göre planlanmaktadır.

· Eğer kırık yer değiştirmemişse, genellikle 2 ila 3 hafta boyunca alçıda kalır. Sonrasında ise statik atel ile 2-3 hafta boyunca sabitleme sağlanır.

  • Rehabilitasyonun başlaması tıbbi müdahaleye bağlıdır.

  • Kırık cerrahi olarak stabilize edilirse, tedavi ameliyattan 1 ila 3 gün sonra başlar.

  • Ödemi kontrol etmek için eğitim, yardımcı ajanlar, uzuva elevasyon (yükseltme), buz ve basınç giysileri sıklıkla kullanılır.

  • Stabilizasyonun sağlanması amacıyla dinamik splitleme uygulanır.

  • Masaj, ameliyatlı vakalarda skar dokusu (yara) oluşumunu yönetmek için kullanılır.


• Szabo Mr, Steinberg Dr: Nevre Entrapment Syndromes In The Wrist. J Am Acad Orthop Surg 1994; 2: 115-23.

• Reagan Ds, Linscheid Rl, Dobyns Jh. Lunotriquetral Sprains. The Journal Of Hand Surgery. 1984;9(4):502-14.

• Toms Ap, Chojnowski A, Cahir Jg. Midcarpal İnstability: A Radiological Perspective. Skeletal Radiology. 2011;40(5):533-41.

• Duymaz T. (2008), Karpal Tünel Sendromu Olan Hastalarda Deksametazon İyontoforezi Tedavisinin Etkinliği Ve Ultrason Tedavisi İle Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi


109 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page