top of page

FEKAL İNKONTİNANS (DIŞKI KAÇIRMA)

Fekal inkontinans (dışkı kaçırma); dışkının tutulması sırasında zorlanma, buna bağlı olarak dışkı kaçıma durumudur.


D'Ancona CD, Haylen BT, Oelke M, Herschorn S, Abranches-Monteiro L, Arnold EP, Goldman HB, Hamid R, Homma Y, Marcelissen T, Rademaker K, Schizas A, Singla A, Soto I, Tse V, de Wachter S. The International Continence Society (ICS) report on the terminology for adult male lower urinary tract and pelvic floor symptoms and dysfunction. Neurourol Urodyn. (2019)


Fekal inkontinans; katı ve sıvı olarak gerçekleşebilirken, kişi dışkısını kaçırdığının farkında bile olmayabilir. Bunun yanında cinsel birleşme esnasında da fekal inkontinans görülebilir.


Aras Emre CANDA Cihan AĞALAR, Review: Fecal İncontinence.Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2016;9(2):31-41


Fekal inkontinansın kadın ve erkeklerde görülme sıklığı benzerdir. Toplumda yaşayan yetişkin kadın ve erkeklerde %7 ila 15 arasında değişen ve çok sık bildirilmeyen yaygın bir semptomdur. Bakım evlerinde yaşayan yaşlılarda görülme sıklığının ise %30-50 arasında değişim gösterdiği belirtilmektedir


Goodman et al., (2017) Bharucha et al., Epidemiology, pathophysiology, and classification of fecal incontinence: State of the Science Summary for the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) Workshop.Am J Gastroenterol. 2015 January ; 110(1): 127–136.
En verimli defekasyon (dışkılama) için kullanılan pozisyonlar oturma ve çömelme pozisyonlarıdır. Dışkılamanın bu pozisyonda gerçekleştirilmesi, genital kas sağlığının korunmasına ve dışkı atılımının kolaylaşmasını sağlar.


Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Prof. Dr. Türkan Akbayrak, Yrd. Doç. Dr. Serap Kaya. S: 141-165 (Mart 2016)

OLUŞUM SEBEPLERİ

· Travma

· Yaş

· Diyare (İshal)

· Azalmış dışkılama hissiyatı

· Nörolojik hastalıklar

· Periferal nöropati (Sinir hasarı)

· Konjenital anomaliler (Doğumsal bozukluklar)

[ Aras Emre CANDA Cihan AĞALAR, Review: Fecal İncontinence.Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2016;9(2):31-41 ]

BELİRTİLER

· Bağırsak alışkanlıklarında 3 ay boyunca süren açıklanamayan değişiklik

· Rektal kanama veya dışkıda mukus görülmesi

· Açıklanamayan kilo kaybı

· Anemi

· Ailesel bağırsak kanseri öyküsü

Aras Emre CANDA Cihan AĞALAR, Review: Fecal İncontinence.Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2016;9(2):31-41

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

· Hasta Eğitimi

· Pelvik Taban Kas ve Anal Sfinkter Eğitimi

· Elektrik Stimülasyonu

· Biyofeedback ve Rektal Balon Eğitimi

Fekal inkontinans tedavisi, dışkı çıkışını kontrol eden kasların güçlenmesini ve beynin bu kaslar üzerindeki kontrolünün artırılmasını amaçlamaktadır.


Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Prof. Dr. Türkan Akbayrak, Yrd. Doç. Dr. Serap Kaya. S: 141-165 (Mart 2016)


99 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page