top of page

KARPAL İNSTABİLİTE (El Bileği Stabilizasyon Kaybı)


KARPAL İNSTABİLİTE

(El Bileği Stabilizasyon Kaybı)

Stabilizasyon problemleri, tüm el/el bileği yaralanmalarının %10'unu oluşturmaktadır. Karpal instabilite, el bileğinin sabitlenmesini sağlayan ligamentlerin hasarı nedeniyle el bileğini oluşturan kemiklerin normal diziliminin bozulması sonucu meydana gelir. Karpal instabiliteler genellikle yüklenme sırasında ortaya çıkan el bileği ağrısıyla karakterizedir. En yaygın görülen biçimi, Scaphoideum ve Lunatum kemikleri arasında görülen ayrılma ile ortaya çıkar.


Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

· Şiddetli instabiliteler cerrahi redüksiyon (ameliyat ile birleştirme) ve ligament onarımı ile tedavi edilir.

· Hafif instabilite vakaları için ise rehabilitasyon, önemli bir tedavi yaklaşımıdır.

· Karpal instabilite için terapötik egzersizler kavrama ve güçlendirme egzersizleri uygulanabilir

· İzole kas güçlendirme egzersizleri, bölgedeki gücü ve dinamik işlevi geri kazanmak için egzersiz programına dahil edilebilmektedir.

· Görülmesi muhtemel hareket kısıtlılıkları; aktif, pasif ve aktif destekli normal eklem hareketi ile tedavi edilir.

· Karpal instabilite ayrıca el bileği yaralanmalarını önlemek amacıyla el bileği spliti de kullanılabilir.


• Szabo Mr, Steinberg Dr: Nevre Entrapment Syndromes In The Wrist. J Am Acad Orthop Surg 1994; 2: 115-23.

• Reagan Ds, Linscheid Rl, Dobyns Jh. Lunotriquetral Sprains. The Journal Of Hand Surgery. 1984;9(4):502-14.

• Toms Ap, Chojnowski A, Cahir Jg. Midcarpal İnstability: A Radiological Perspective. Skeletal Radiology. 2011;40(5):533-41.

• Duymaz T. (2008), Karpal Tünel Sendromu Olan Hastalarda Deksametazon İyontoforezi Tedavisinin Etkinliği Ve Ultrason Tedavisi İle Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi


10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page